simplicitat + eficiència

Especialitzacions

Alfresco
Wordpress
Magento
Prestashop
Drupal
Jaspersoft
Talend
Qlickview
PowerBI

Core Services

 • GESTIÓ DOCUMENTAL I CONTINGUTS

  Té un gran volum d’informació i no sap on trobar-la? Té la sensació que la informació només la té qui la genera? A Zhintek l’ajudem a millorar la gestió dels seus documents…

 • BUSINESS INTELLIGENCE I QUADRES DE COMANDAMENT

  Disposa de moltes dades però no li aporten informació al seu negoci / departament? Periòdicament extreu manualment informació dels seus sistemes i elabora costosos informes en Excel? Necessita indicadors que l’ajudin a prendre decisions?

 • PORTALS WEB I COL·LABORATIUS

  Vol accedir a la seva informació des d’un únic punt d’accés? Necessita dinamitzar la comunicació dels treballadors de l’empresa i fomentar la col·laboració?

 • AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS DE NEGOCI

  No sap en quin estat està un procés de venda/compra? No sap per què un procés s’ha retardat, o pitjor encara, s’ha quedat congelat? Si la persona clau està malalta, hi ha processos que han d’esperar al seu retorn?